Darba likums ar komentāriem - LEJUPLADET (PDF Formats)
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums nosaka un līdz ar to regulē Latvijas valsts un īslaicīgās dzīves grūtībās nonākušo – bezdarbnieku un darba meklētāju attiecības. Likumā ir atspoguļoti gan NVA pienākumi, gan pašvaldību kompetence, gan bezdarbnieku un darba meklētāju tiesības un pienākumi.


Plašāku informāciju par darba apstākļiem un noteikumiem Latvijā var iegūt EURES mājas lapas sadaļā "Darba noteikumi".SAISTĪTIE LIKUMI
LATVIJAS NACIONĀLIE RĪCĪBAS PLĀNI NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANAI
Latvijas Nacionālais 2004. gada rīcības plāns nodarbinātības veicināšanai 
Latvijas valdības un Eiropas Komisijas kopējā deklarācija par Latvijas nodarbinātības politikas prioritātēm