Galvenie » Raksti » Citi raksti

Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam

Pasākuma mērķis:

 • veicināt jauniešu bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā,
 • sniegt atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, lai tie organizētu jauniešu bezdarbnieku iesaisti brīvprātīgā darbā biedrības vai nodibinājuma statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai.

Brīvprātīgā darba mērķa grupa:
 • jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki un kuri
  • izteikuši vēlmi dalībai Brīvprātīgā darbā un tā reģistrēta informācijas sistēmā;
  • atrodas NVA filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums;
  • atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību.

Jaunieši bezdarbnieki atkārtoti iesaistīties varēs ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības Brīvprātīgajā darbā pabeigšanas vai bezdarbnieka atskaitīšanas no Brīvprātīgā darba neattaisnotu kavējumu dēļ.

 

Brīvprātīgā darba ilgums

 • no viena līdz sešiem mēnešiem.

Brīvprātīgo darbu organizē un īsteno NVA sadarbībā ar
 • biedrībām un nodibinājumiem.
 
Brīvprātīgā darba īstenotājam jāievēro šādi nosacījumi:
 • ir reģistrēta/-s saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • tam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
 • nav pasludināta tā tiesiskās aizsardzības process, maksātnespēja, tas neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
 • tam ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tā nepieciešamību nosaka likums;
 • apņemas organizēt Brīvprātīgo darbu, iesaistot jaunieti bezdarbnieku tādā bezatlīdzības darbā vai pakalpojumu sniegšanā, kas ir vērsts uz biedrības vai nodibinājuma statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu;
 • pēdējo triju gadu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas nav konstatēti pretendenta būtiski profesionālās darbības pārkāpumi attiecīgajā darbības nozarē, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību jomā (pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetences institūcijas atzinumu);
 • pretendents vai tā pārvaldes institūciju locekļi nav ar tiesas spriedumu atzīti par vainīgiem līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;
 • pēdējā gada laikā nav pārkāpis līguma par pasākumu īstenošanu noteikumus (ja šāds līgums ar NVA ir bijis noslēgts).

Brīvprātīgajam darbam paredzētos finanšu līdzekļus izmanto:
 • bezdarbnieka ikmēneša stipendijai 40 latu apmērā,
 • ikmēneša stipendijai 60 latu apmērā, ja bezdarbniekam noteikta invaliditāte, ko izmaksā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām,
 • ar iespējamo nelaimes gadījumu (kas var notikt pasākuma laikā ar iesaistītajiem bezdarbniekiem) apdrošināšanu saistīto izdevumu segšanai.

Kad un kur pieteikties?

 

Saistošie dokumenti:

 

 

Tālrunis neskaidrību gadījumā - 67021824

Kategorija: Citi raksti | Pievienoja: Sasha009 (15.07.2012)
Skatījumu skaits: 1063 | Komentāri: 1 | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 1
0 Spam
1 Manuel  
Kāpēc uzreiz tik skrbai? Man būtu lūgums tomēr atcerēties, ka apgalvojumiem, ka tā vai cita cīņas māksla ir sliktāka vai labāka, nav nekāda pamata, jo, manuprāt, šāds salīdzinājums praktiski nav iespējams. Ir iespējams tikai konstatēt faktu, ka konkrētā cīņā uzvarēja vai zaudēja tās vai citas skolas pārstāvis. Personiski es šādus apgalvojumus uztveru kā spekulācijas un bieži vien tie ir izteikumu autora nepilīgo zināšanu rezultāts Neņem ļaunā nekā personiska.

Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]