Galvenie » Raksti » Svarīgi zināt

Bezdarbnieka statusa iegūšana
Bezdarbnieks var reģistrēties jebkurā NVA filiālē neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. 

Tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā ir personai, kura: 

 • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu”);
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • nav pilnā valsts apgādībā.

Par darbspējīgu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma izpratnē uzskatāma arī persona, kurai ir noteikta invaliditāte, izņemot gadījumus, kad veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

Lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, ja persona atbilst visiem iepriekš minētajiem kritērijiem un ir uzrādījusi nepieciešamos dokumentus – NVA pieņem vienas darba dienas laikā.

Lai reģistrētos bezdarbnieka statusa iegūšanai, personai jāuzrāda šādus dokumentus:

 • personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību jeb identifikācijas karti - eID) vai ceļošanas dokumentu;
 • algas nodokļa grāmatiņu, ja persona to ir saņēmusi;

 • dokumentu, kas apliecina personas uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā, ja saskaņā ar ārzemnieku uzturēšanos Latvijas Republikā regulējošajiem normatīvajiem aktiem šādam dokumentam jābūt personas rīcībā;
 • atbilstoši Padomes Regulai (EEK) Nr.1408/71 (1971.gada 14.jūnijs) par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (ar visiem grozījumiem, kas izdarīti līdz 2006.gada 18.decembrim), citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā izsniegtu veidlapu E 303, kura apstiprina personas tiesības saņemt tās valsts piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kura izsniegusi E 303 veidlapu, ja persona to ir saņēmusi.
Kategorija: Svarīgi zināt | Pievienoja: Sasha009 (15.07.2012)
Skatījumu skaits: 1282 | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]