Galvenie » Raksti » Svarīgi zināt

Bezdarbnieka statusa zaudēšana un tā iegūšana no jauna
Bezdarbnieka statusa zaudēšanas pamats ir:
 • darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa iegūšana uz nenoteiktu laiku vai uz laiku, kas ilgāks par diviem mēnešiem, saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu”, izņemot iesaistīšanos aktīvajos nodarbinātības pasākumos;
 • vecuma, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, sasniegšana vai valsts vecuma pensijas piešķiršana (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • nonākšana pilnā valsts apgādībā;
 • uzņemšana pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • atteikšanās no piemērota darba piedāvājuma divas reizes;
 • bezdarbnieka pienākumu nepildīšana bez attaisnojoša iemesla;
 • nepatiesu ziņu sniegšana bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai;
 • pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārpus Eiropas Savienības, ja Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi;
 • 100 procentu darbspēju zaudējums;
 • atjaunošana darbā ar tiesas spriedumu;
 • bezdarbnieka nāve;
 • atteikšanās no bezdarbnieka statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu NVA.

Lēmumu par bezdarbnieka statusa zaudēšanu pieņem NVA vienas darba dienas laikā
 pēc iepriekš minēto bezdarbnieka statusa zaudēšanas nosacījumu konstatēšanas. Šādā gadījumā persona zaudē bezdarbnieka statusu ar dienu, kad iestājies attiecīgais bezdarbnieka statusa zaudēšanas nosacījums.

Personai, kurai bezdarbnieka statusa zaudēšanas pamats ir bijis: 
 • atteikšanās no piemērota darba piedāvājuma divas reizes, 
 • bezdarbnieka pienākumu nepildīšana bez attaisnojoša iemesla, 
 • nepatiesu ziņu sniegšana bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai vai atteikšanās no bezdarbnieka statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu NVA,
ir tiesības bezdarbnieka statusu iegūt no jauna ne agrāk kā pēc trim mēnešiem no dienas, kad tika pieņemts lēmums par bezdarbnieka statusa zaudēšanu. 

NVA pieņemto lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, atteikumu vai bezdarbnieka statusa zaudēšanu var normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstrīdēt, NVA direktoram iesniedzot attiecīgu iesniegumu. NVA direktora pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots personai. Ja rakstveida lēmums ir nosūtīts pa pastu, uzskatāms, ka tas adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Kategorija: Svarīgi zināt | Pievienoja: Sasha009 (15.07.2012)
Skatījumu skaits: 3885 | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]