Galvenie » Raksti » Svarīgi zināt

Darba meklētāja statusa iegūšana
Darba meklētājs var reģistrēties jebkurā NVA filiālē vai sektorā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Tiesības uz darba meklētāja statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā ir personai, kura:
 • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • neveic komercdarbību vai kuras komercdarbība ir apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 • nav uzņemta pamatizglītības programmā klātienē.

Lēmumu par darba meklētāja statusa piešķiršanu, ja persona atbilst visiem kritērijiem un ir uzrādījusi normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, Nodarbinātības valsts aģentūra pieņem vienas darba dienas laikā.

Lai reģistrētos darba meklētāja statusa iegūšanai, personai jāuzrāda šādus dokumentus:
 • personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību jeb identifikācijas karti - eID) vai ceļošanas dokumentu;
 • algas nodokļa grāmatiņu, ja persona to ir saņēmusi;

 • dokumentu, kas apliecina personas uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā, ja saskaņā ar ārzemnieku uzturēšanos Latvijas Republikā regulējošajiem normatīvajiem aktiem šādam dokumentam jābūt personas rīcībā.


Darba meklētāja statusa zaudēšanas pamats ir:
 • bezdarbnieka statusa iegūšana;
 • darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa iegūšana uz nenoteiktu laiku vai par diviem mēnešiem ilgāku laiku saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu";
 • darba meklētāja pienākumu nepil­dīšana bez attaisnojoša iemesla;
 • nepatiesu ziņu sniegšana nolūkā iegūt un saglabāt darba meklētāja statusu;
 • pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārpus Eiropas Savienības, ja Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi;
 • simtprocentīgs darbspēju zudums;
 • atjaunošana darbā ar tiesas spriedumu;
 • atteikšanās no darba meklētāja statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu Nodarbinātības valsts aģentūrai;
 • darba meklētāja nāve;
 • uzņemšana pamatizglītības programmā klātienē.

Lēmumu par darba meklētāja statusa zaudēšanu pieņem Nodarbinātības valsts aģentūra vienas darba dienas laikā pēc minēto darba meklētāja statusa zaudēšanas nosacījumu konstatēšanas. Šādā gadījumā persona zaudē darba meklētāja statusu ar dienu, kad iestājies attiecīgais darba meklētāja statusa zaudēšanas nosacījums.

Personai, kurai darba meklētāja statusa zaudēšanas pamats ir bijis: 
 • darba meklētāja pienākumu nepildīšana bez attaisnojoša iemesla;
 • nepatiesu ziņu sniegšana nolūkā iegūt un saglabāt darba meklētāja statusu;
 • atteikšanās no darba meklētāja statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu NVA
ir tiesības darba meklētāja statusu iegūt no jauna ne agrāk kā pēc trim mēnešiem no dienas, kad tika pieņemts lēmums par darba meklētāja statusa zaudēšanu.


Darba meklētājam ir tiesības: 
 • piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos;
 • saņemt informāciju par brīvajām darba vietām un ar tām saistītām kvalifikācijas un citām prasībām;
 • saņemt karjeras konsultācijas.

Darba meklētājam ir pienākums: 
 • patstāvīgi un ar NVA palīdzību aktīvi meklēt darbu;
 • NVA noteiktajā laikā, bet ne vēlāk kā pēc trim mēnešiem no dienas, kad viņš iepriekšējo reizi apmeklēja NVA, ierasties NVA un uzrādīt normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;
 • triju darba dienu laikā ziņot NVA par to, ka viņš vairs neatbilst šā likuma 15.panta pirmās daļas 1.punktā (nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"),3.punktā (ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās) un 5.punktā (neveic komercdarbību vai kuras komercdarbība ir apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem) minētajiem darba meklētāja statusa iegūšanas nosacījumiem.

Kategorija: Svarīgi zināt | Pievienoja: Sasha009 (15.07.2012)
Skatījumu skaits: 1315 | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]